Entrades

CAPÍTOL 8. Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo

Imatges
FRATELLI TUTTI LES RELIGIONS AL SERVEI DE LA FRATERNITAT EN EL MÓN Preparat per Mati Domingo El capítol 8 de l’Encíclica Fratelli Tutti és com el final d’una simfonia on es reconeixen totes les religions com a camins i referents per a construir la fraternitat i la defensa de la justícia al món. Aquesta fraternitat es construirà mitjançant el diàleg i ens explica quin ha de ser-ne l’objectiu i la finalitat que ha de tenir. El fonament últim L’objectiu del diàleg ha de partir d’una apertura a la veritat transcendent, al Déu Pare-Mare de totes les persones. Si neguem aquesta dimensió transcendent de la persona, triomfa la força del poder on cadascú imposa el seu sentir, sense respectar els drets dels altres. 275. Aquest punt exposa les causes més importants de la crisi del món modern:  - Una consciència humana anestesiada. - Un individualisme exacerbat. - Un allunyament dels valors religiosos. - El predomini de filosofies materialistes que posen els valors materials per damunt dels transc

CAPÍTOL 7. Caminos de reencuentro

Imatges
    FRATELLI TUTTI CAMINS DE REENCONTRE Preparat per Nelo Traver Aquest capítol ens proposa reflexionar sobre una necessitat peremptòria de la humanitat:  la construcció de la pau permanent, perquè, tot i que els conflictes bèl·lics sembla que s'hagen atenuat, encara hi ha moltes situacions on la vertadera pau és absent. Calen artesans disposats a estanyar ferides per recomençar des de la veritat (225-226). Al llarg del capítol, el Papa Francesc assenyalarà unes possibles claus per a fer realitat eixe món de pau que ha de ser el lloc on germine una nova humanitat oberta a la construcció del Regne de Déu. Per això, proposarà com i amb qui s'ha de construir la pau, quin ha de ser el sentit del perdó i com tindre present la memòria per assumir el passat i poder superar-lo. També planteja qüestions polèmiques com ara les lluites legítimes, la injustícia de la guerra o la persistència de la sagnant pena de mort. Algunes idees tretes del capítol ens poden ajudar a entendre el seu esq